Zoom for Intune

Zoom for Intune apk  5.11.4.7277  for Android

Mô tả của Zoom for Intune

​Zoom là tung tâm liên lạc của bạn cho các cuộc họp, hội thảo trên web, chuyện trò và điện thoại đám mây. Người tiêu dùng của bạn  thể khởi đầu hoặc tham gia những cuộc họp với video hoàn hảo, âm thanh trong trẻo và chia sẻ màn hình rõ nét từ máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc phòng hội nghị.

Zoom for Intune cung ứng cho người sử dụng công ty toàn bộ những tính năng mà họ chờ mong từ Zoom, đồng thời tọa cho các quản trị viên CNTT khả năng quản lý ứng dụng di động mở rộng để giúp ngăn chặn bị đánh cắp thông tin công ty. Và trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, CNTT  thể xóa Zoom khỏi iPhone hoặc iPad, cùng với mọi dữ liệu nhạy cảm ảnh hưởng tới nó.

Zoom for Intune 5.11.4.7277 Cập nhật

2022-07-27

Facebook Comments

Leave a Reply