Zoom for Chrome

Zoom apk 101 for Android

ZOOM FOR CHROME


Mô tả của ZOOM FOR CHROME

Cho phép người dùng tham gia cuộc họp và hội nghị trực tuyến trực tiếp từ trình duyệt mà không cần mở ứng dụng Zoom độc lập.
Cung cấp các chức năng cơ bản như video và âm thanh, chia sẻ màn hình, trò chuyện trong cuộc họp, và quản lý thiết lập cuộc họp.
Hỗ trợ chất lượng video và âm thanh tốt, giúp người dùng trải nghiệm cuộc họp một cách rõ ràng.
Cho phép người chủ cuộc họp thực hiện các hoạt động quản lý như mute/unmute, quản lý người tham gia, và kiểm soát cuộc họp.
Người dùng có thể tham gia cuộc họp bằng cách sử dụng link mời hoặc mã cuộc họp mà không cần tài khoản Zoom.

ZOOM FOR CHROME 101 Cập nhật
2022-01-03

Leave a Reply