Zoom for Blackberry

Zoom for Blackberry apk  4.6.74789.0119 for Android

Zoom for Blackberry

Mô tả của Zoom

Luôn kết nối bất cứ nơi đâu – bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp 100 người với video trực diện rõ nét, chia sẻ màn hình chất lượng cao và nhắn tin tức thì – miễn phí!

Zoom từng đoạt giải thưởng đưa hội nghị truyền hình, cuộc họp trực tuyến và nhắn tin nhóm vào một ứng dụng dễ sử dụng.

Zoom được sử dụng bởi hơn 500.000 tổ chức khách hàng và là # 1 về sự hài lòng của khách hàng.
Quá dễ dàng: cài đặt ứng dụng Zoom miễn phí, nhấp vào “Tổ chức cuộc họp” và mời tối đa 100 người tham gia!

Theo chúng tôi:
Twitter https://twitter.com/zoom_us
Facebook https://www.facebook.com/zoomwithus

Hộp thư hỗ trợ: [email protected]

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  55  =  57