Zalo OA Admin

Zalo OA Admin apk  2.0.5 for Android

Zalo OA Admin

Zalo OA Admin (1)
Zalo OA Admin (4)
Zalo OA Admin (5)
Zalo OA Admin (3)
Zalo OA Admin (2)
Zalo OA Admin (1) Zalo OA Admin (4) Zalo OA Admin (5) Zalo OA Admin (3) Zalo OA Admin (2)

Mô tả của Zalo OA Admin

Zalo Official Account hỗ trợ các tính năng chính:
-Đăng nhập bằng tài khoản Zalo
-Quản lý trang
-Thông báo tin nhắn mới
-Tìm người quan tâm để gửi tin nhắn
-Đồng bộ tin nhắn giữa Web và App
-Hỗ trợ nhiều loại tin nhắn: sticker, photo, media
-Hỗ trợ gửi sản phẩm cho cửa hàng
-Quản lý nhãn: tạo nhãn mới, xóa nhãn
-Lọc tin nhắn: chưa đọc, theo nhãn
-Hiển thị thông tin khách hàng, yêu cầu khách hàng nhập thông tin qua cửa sổ chat Zalo
-Đồng bộ tin nhắn giữa Web và App
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »