Yahoo Mail apk  6.34.1for Android

Yahoo Mail

Mô tả của Yahoo Mail

Nhờ việc dùng ứng dụng Yahoo Mail – dùng email tốt nhất dành cho Android để sắp xếp nhiều tài khoản, bao gồm những hộp thư Gmail, Microsoft Outlook và Yahoo. Cho dù nhu cầu của bạn là thế nào, hộp thư dễ sử dụng, các lựa chọn tùy biến phong phú, những trình xem rộng rãi cho tài liệu đính kèm và đăng ký email, hay thậm chí là ko gian lưu trữ lớn hơn, chúng tôi đều  thể làm bạn hài lòng. Vậy phải để kiểm soát các hòm thư Yahoo, Gmail và Microsoft Outlook, hãy sử dụng ứng dụng Yahoo Mail.

Điều khoản dịch vụ:
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/product-atos/comms-mailadfree/index.htm và chính sách quyền riêng tư tại https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/mail/index.htm

Yahoo Mail 6.34.1 Cập nhật

2021-07-30

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  12  =  13