X-plore File Manager

X-plore File Manager 4.28.40 for Android

X-plore File Manager

Mô tả của X-plore

Đây là một trình thám hiểm hai ngăn, có hai thư mục được hiển thị cùng lúc và hoạt động phổ biến như sao chép tệp được thực hiện từ ngăn này sang ngăn khác.
Và X-plore hiển thị phân cấp thư mục trong chế độ xem dạng cây để định hướng rõ ràng và chuyển đổi nhanh chóng sang vị trí khác.

Bạn có thể tìm hiểu phần bên trong của thiết bị và nếu bạn là người dùng thành thạo và đã root thiết bị, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu hệ thống – sao lưu tệp, xóa ứng dụng không mong muốn, v.v.

Nếu bạn là người dùng thông thường, bạn có thể chọn ẩn bộ nhớ trong khỏi chế độ xem và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hệ thống.
Bạn có thể thoải mái xem nội dung của bộ nhớ lớn trên thiết bị của mình hoặc có thể là thẻ nhớ USB gắn liền.

X-plore 4.28.40 Cập nhật

2022-05-28

Leave a Reply