WiFi AR apk – the most useful tool ever

WiFi AR apk WiFi AR apk 5.8.8 for Android

Mô tả của WiFi AR apk

Hình dung mạng WiFi / Di động hiện có của bạn trong chế độ AR.
– Mức tín hiệu: Tìm vị trí của điểm truy cập WiFi (AP) tốt nhất
– Giá trị tốc độ: Nhận lấy giá trị tốc độ kết nối hiện tại
– Giá trị ping: Tìm độ trễ thấp nhất trong không gian để chơi game trực tuyến mượt mà -Chế độ Wi-Fi & 5G \ LTE
– Mạng gây nhiễu: Tìm các mạng hàng xóm ảnh hưởng hoặc làm giảm chất lượng kết nối của nó. Cố gắng chọn một kênh khác nhau trong cài đặt bộ định tuyến để giảm thiểu tác động đó
– Tìm thấy AP WiFi tốt nhất: Nếu bạn có được nhiều bộ định tuyến, hãy kiểm tra xem thiết bị của mình có chuyển đổi chính xác giữa chúng hay không

Danh sách các thiết bị được hỗ trợ xem tại: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

WiFi AR – the most useful tool ever 5.8.8 Cập nhật

19-10-2023

Leave a Reply