Werewolf Online

Werewolf Online 2.2.17  for Android

Werewolf Online

Mô tả của Werewolf Online

Bảo vệ dân làng khỏi thế lực xấu xa hoặc trở thành ma sói và truy lùng bạn bè!

Gia nhập trò chơi huyền bí, tranh đấu cho phe của bạn và tìm ra những kẻ giả dối giữa những người vô tội.

Ma Sói Online là trò chơi nhiều người  đến 16 người chơi trong một ván. Mỗi ván  những phe khác nhau như dân làng hay ma sói đương đầu với nhau để trở thành phe cuối cùng còn sống. Sử dụng khả năng đặc biệt để tìm ra vai trò của người khác và khiến cho người chơi làm theo ý bạn.

Imprint: https://legal.werewolf-apps.com/imprint.html
Privacy Policy: https://legal.werewolf-apps.com/privacy-policy.html
Terms of service: https://legal.werewolf-apps.com/tos.html

Werewolf Online 2.2.17 Cập nhật
2022-08-16

Leave a Reply