WebView của hệ thống Android

WebView của hệ thống Android  80.0.3987.149 for Android

WebView

WebView

WebView apk
WebView (2)
WebView (4)
WebView (3)
WebView apk WebView (2) WebView (4) WebView (3)

Mô tả của WebView của hệ thống Android

Android WebView là thành phần hệ thống chạy bằng Google Chrome cho phép các ứng dụng Android truy cập nội dung web. Thành phần này được cài đặt sẵn trên đồ vật của bạn và nên cập nhật thường xuyên để đảm bảo bạn  bản cập nhật bảo mật mới nhất và những bản sửa lỗi khác.
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  59  =  61