Warpath Liberation

Warpath Liberation apk 3.00.17 for Android

Warpath Liberation


Mô tả của Warpath Liberation

Nhiệm vụ chính của bạn ở Warpath chính là tạo ra thế lực quân sự của riêng mình. Sau đó, sử dụng lực lượng quân đội của mình để mở rộng khu vực, đánh bại những toán quân Hắc ám cũng như thực hiện các chiến lược để đẩy lui và đánh tan sự bành trướng của chúng. Để làm được việc đó, bạ phải bắt đầu với những công việc nhỏ nhất như: xây dựng trang trại, huấn luyện binh lính, tìm kiếm chỉ huy cũng như tìm kiếm và khai thác nguồn tài nguyên .

Facebook: https://www.facebook.com/warpathptr/

Warpath Liberation 3.00.17 Cập nhật
2021-08-20

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  6  =