Wakey Kiểm soát chế độ sáng và ngủ đông màn hình

Wakey apk  6.5.1 for Android

Wakey

Wakey

Wakey apk
Wakey (2)
Wakey (4)
Wakey (5)
Wakey (3)
Wakey apk Wakey (2) Wakey (4) Wakey (5) Wakey (3)

Mô tả của Wakey

Bạn  muốn màn hình sáng hết cỡ lúc đang điều hướng hoặc xem hình chuyến du lịch vừa rồi? Với Wakey, bạn  thể giữ màn hình sáng bao lâu tùy ý.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  6  =