Vymo

Vymo apk 2.3.193 for Android

Vymo


Mô tả của Vymo

Vymo là một trợ lý thông minh và chủ động dành cho các nhóm trong lĩnh vực Doanh nghiệp, cung cấp nhiều tính năng bán hàng trong một công cụ duy nhất. Vymo được tạo ra để trao quyền cho mọi nhóm lĩnh vực nhằm tối đa hóa chuyển đổi và bán hàng.

Vymo phân bổ lượng khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch lịch trình, ưu tiên các hoạt động và cho phép ra quyết định do KRA dẫn dắt một cách dễ sử dụng. Giờ đây, mọi đại diện bán hàng và mọi người trong lĩnh vực này đều có thể khai thác toàn bộ giá trị của mỗi lần tương tác với khách hàng và mang lại kết quả hiệu quả hơn.

Vymo 2.3.193 Cập nhật

2021-06-24

Leave a Reply