VTube Studio apk  1.12.0 for Android

VTube Studio


Mô tả của VTube Studio

Với VTube Studio, bạn có thể dễ dàng tải các mô hình Live2D của riêng mình trực tiếp trên điện thoại Android của bạn (phải hỗ trợ theo dõi khuôn mặt ARCore) và trở thành một với chúng bằng tính năng theo dõi khuôn mặt. Bạn cũng có thể sử dụng VTube Studio cho macOS hoặc Windows để truyền trực tiếp dữ liệu theo dõi khuôn mặt đến máy tính của mình và tạo hoạt ảnh cho mô hình ở đó và sử dụng nó trong các video và buổi phát trực tiếp của riêng bạn!

VTube Studio 1.12.0 Cập nhật

2021-10-29

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  89  =  95