vnEdu LMS

vnEdu LMS apk 1.2.0 for Android

VnEdu LMS


Mô tả của VnEdu LMS

Với ứng dụng này các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận những học viên, đào tạo và thu học phí hay tạo ra những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác.

VnEdu LMS 1.2.0 Cập nhật
2021-10-25

Leave a Reply