vnEdu Connect

vnEdu Connect 2.7.9 for Android

Mô tả của vnEdu Connect

vnEdu Connect là công cụ tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật ngay lập tức thông báo của con em mình tại nhà trường. 
Hotline CSKH: 18001260

vnEdu Connect 2.7.9 Cập nhật

2022-04-27

Leave a Reply