VMOS PRO

VMOS apk 1.1.0 for Android

VMOS PRO


Mô tả của VMOS PRO

VMOS PRO-Virtual Android, một hệ thống Android ảo trên thiết bị di động thực, dễ dàng nhận ra hoạt động đồng thời của hai hệ thống điện thoại di động, tương đương với việc sử dụng một điện thoại di động như hai điện thoại di động!
Bạn có thể chuyển đổi giữa hệ thống cục bộ và hệ thống ảo bằng một nút, điều này rất thiết thực; trò chơi đang chạy trong hệ thống ảo, ngay cả khi ứng dụng quay trở lại nền, nó có thể tiếp tục chạy mà không bị rớt kết nối.

VMOS PRO 1.1.0 Cập nhật

2021-07-08

Leave a Reply