ViettelStudy apk  1.0.34 for Android

ViettelStudy

ViettelStudy

ViettelStudy apk
ViettelStudy (2)
ViettelStudy (3)
ViettelStudy (4)
ViettelStudy apk ViettelStudy (2) ViettelStudy (3) ViettelStudy (4)

Mô tả của ViettelStudy

ViettelStudy là dự án giáo dục trực tuyến được đề xuất và thiết kế bởi Viettel cùng với sự tham gia xây dựng của nhiều nhà giáo dục, cán bộ công nghệ, đồ hoạ và nội dung với nhiều nhà giáo, nhà trường, sở ban ngành.

ViettelStudy hướng đến 2 thành phần chủ yếu của một Trường học là: Giáo viên và Học sinh, đồng thời đáp ứng ước muốn của Phụ huynh học sinh trong việc theo dõi tất cả công đoạn cũng như kết quả học tập của con em mình.

ViettelStudy là một trường học không hạn chế số lượng cô giáo và học sinh, không phân biệt vùng miền địa lý và không có thời khoá biểu (trừ những kỳ thi tổ chức theo lịch ban bố trước). 

Thành viên thuộc đối tượng gia sư của ViettelStudy là những ai mang tri thức và muốn truyền thụ kiến thức. Hội đồng cố vấn của ViettelStudy sẽ xét duyệt từng trường hợp cụ thể trước lúc quyết định một thành viên nào đó trở thành Giáo viên chính thức của ViettelStudy.

Học sinh của ViettelStudy là các bạn ham học hỏi và muốn tìm thầy cô ưng ý với mình.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  22  =  29