Video Live Wallpaper

Video Live Wallpaper  1.4.3 for Android

Video Live Wallpaper

Video Live Wallpaper

Video Live Wallpaper apk
Video Live Wallpaper (2)
Video Live Wallpaper apk Video Live Wallpaper (2)

Mô tả của Video Live Wallpaper

Video Hình nền động là một công cụ cho phép bạn đặt video kỷ niệm của mình hoặc bất kỳ video nào làm Hình nền động

Đặc trưng
– Có thể điều chỉnh một phần của video
– Phù hợp với màn hình
– Bật hoặc tắt âm thanh

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38  +    =  42