Unlimited Calls guide for text-now!

Unlimited Calls 6.5 for Android

Unlimited Calls guide for text-now!

Mô tả của Unlimited Calls guide for text-now!

Tính năng của App Text và Call Free Tipes:
– Thực hiện cuộc gọi miễn phí từ số điện thoại quốc tế mà bạn lựa chọn.
– Nhận và gửi sms
– Người gọi ID
– Gán nhạc chuông tùy chỉnh cho các số yêu thích của bạn
– Hình dán và biểu tượng cảm xúc và hình ảnh gif
– Gửi tin nhắn thoại cho bạn bè và các thành viên trong gia đình
– Gửi và nhận tin nhắn video
– Gửi và nhận hình ảnh
– Gửi tin nhắn văn bản miễn phí từ bất kỳ số quốc gia nào bạn muốn
– Thực hiện cuộc gọi từ các số Vương quốc Anh (Anh), Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Leave a Reply