Unlimited Calls guide for text-now!

Unlimited Calls  6.5 for Android

Unlimited Calls guide for text-now!

Unlimited Calls guide for text

Unlimited Calls guide for text (1)
Unlimited Calls guide for text (2)
Unlimited Calls guide for text (1) Unlimited Calls guide for text (2)

Mô tả của Unlimited Calls guide for text-now!

Tính năng của App Text và Call Free Tipes:
– Thực hiện cuộc gọi miễn phí từ số điện thoại quốc tế mà bạn lựa chọn.
– Nhận và gửi sms
– Người gọi ID
– Gán nhạc chuông tùy chỉnh cho các số yêu thích của bạn
– Hình dán và biểu tượng cảm xúc và hình ảnh gif
– Gửi tin nhắn thoại cho bạn bè và các thành viên trong gia đình
– Gửi và nhận tin nhắn video
– Gửi và nhận hình ảnh
– Gửi tin nhắn văn bản miễn phí từ bất kỳ số quốc gia nào bạn muốn
– Thực hiện cuộc gọi từ các số Vương quốc Anh (Anh), Hoa Kỳ, Canada và Úc.
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  10  =  11