Unhookme for facebook

Unhookme for facebook apk 1.3.2 for Android

Unhookme for facebook

Mô tả của Unhookme for facebook

Unhookme là công cụ nhanh, nhẹ, gọn  không có quảng cáo dành cho những người dùng Facebook.

Unhookme cho facebook chỉ chiếm 3MB trong bộ nhớ của bạn.
Unhookme chỉ yêu cầu quyền lưu trữ.

Unhookme for fb lite giúp bạn chặn tất cả các quảng cáo được tài trợ miễn phí.

Bạn có thể lọc nguồn cấp dữ liệu fb lite dựa theo ngày tháng. Vì thế bạn có thể đọc những bài đăng mới nhất trước.

Unhookme cho fb lite cung cấp tin nhắn trong một ứng dụng nên bạn không cần phải tải Messenger riêng.

Ứng dụng này của chúng tôi có thể tải xuống ảnh full HD mà không cần nén chất lượng hình ảnh.

Unhookme for facebook 1.3.2 Cập nhật
2021-09-29

Leave a Reply