Twitter

Twitter apk  9.43.0-release.0 for Android

Twitter

Mô tả của Twitter

Twitter là ứng dụng mạng xã hội và là nguồn cho những gì đang xảy ra trên thế giới. Từ tin tức thế giới đến tin tức địa phương, tiêu khiển đến thể thao và trò chơi, chính trị tới những câu chuyện vui nhộn được lan truyền, lúc nó xảy ra trên thế giới, nó sẽ xảy ra trên Twitter trước tiên. Tìm bạn hữu hoặc theo dõi những người có ảnh hưởng .

Privacy Policy: https://twitter.com/en/privacy
Terms and Conditions: https://twitter.com/en/tos

Twitter 9.43.0-release.0  Cập nhật

2022-05-31

Facebook Comments

Leave a Reply