Tự động click

Tự động click 1.6.2  for Android

Tự động click

Mô tả của Tự động click

Auto click giúp bạn thực hành những thao tác bấm tự động trên màn hình điện thoại, mang các khoản thời gian khác nhau do bạn cài đặt
– Hỗ trợ click nhiều điểm  khoảng thời kì khác nhau
– Đồng hồ  hẹn giờ để tắt auto
– Có thể save/download các cấu hình bạn đã cài đặt sẵn
Chú ý:
Hoạt động Android từ 7.0 trở lên.

Tự động click – Tự động bấm 1.6.2 Cập nhật

2022-04-28

Leave a Reply