Từ Điển Anh Việt

English-Vietnamese Dictionary  7.4.4 for Android

Từ Điển Anh Việt TFlat

 

Dịch Tiếng Anh

English-Vietnamese Dictionary
Dịch Tiếng Anh (2)
Dịch Tiếng Anh (7)
Dịch Tiếng Anh (6)
Dịch Tiếng Anh (5)
Dịch Tiếng Anh (4)
Dịch Tiếng Anh (3)
Dịch Tiếng Anh (8)
Dịch Tiếng Anh (13)
Dịch Tiếng Anh (11)
Dịch Tiếng Anh (9)
Dịch Tiếng Anh (12)
Dịch Tiếng Anh (10)
Dịch Tiếng Anh (14)
Dịch Tiếng Anh (15)
Dịch Tiếng Anh (17)
Dịch Tiếng Anh (16)
English-Vietnamese Dictionary Dịch Tiếng Anh (2) Dịch Tiếng Anh (7) Dịch Tiếng Anh (6) Dịch Tiếng Anh (5) Dịch Tiếng Anh (4) Dịch Tiếng Anh (3) Dịch Tiếng Anh (8) Dịch Tiếng Anh (13) Dịch Tiếng Anh (11) Dịch Tiếng Anh (9) Dịch Tiếng Anh (12) Dịch Tiếng Anh (10) Dịch Tiếng Anh (14) Dịch Tiếng Anh (15) Dịch Tiếng Anh (17) Dịch Tiếng Anh (16)

Mô tả của Từ Điển Anh Việt TFlat – Dịch Tiếng Anh

Từ Điển Anh Việt – Việt Anh phát âm chuẩn, có thể dung OFFLINE,  chức năng dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được.

Phần mềm còn sở hữu rộng rãi chương trình luyện tập, luyện nghe từ điển rất phù hợp cho người mới, giúp bạn học tập tiếng Anh cơ bản nhanh hơn.

Liên hệ với chúng tôi tại email: [email protected]

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42  +    =  46