True Amps Edge Lighting

True Amps Edge Lighting 2.5.5 for Android

Mô tả của True Amps

Ứng chỉ kích hoạt khi thiết bị của bạn đang sạc và sẽ tắt khi thiết bị được rút phích cắm. Ứng dụng của chúng tôi miễn phí và được thiết kế để sử dụng 0% CPU và tài nguyên hệ thống thấp.

Nó sẽ thống kê cho bạn các thông tin như thông báo, đồng hồ và sẽ cho phép bạn điều khiển nhạc của mình trong khi thiết bị của bạn đang sạc; Nó giúp sạc nhanh, sạc chậm qua USB và sạc pin không dây.

True Amps 2.5.5 Cập nhật
2022-09-09

Leave a Reply