Truck Simulator – Ultimate

Truck Simulator apk 1.1.0 for Android

Truck Simulator


Mô tả của Truck Simulator

Thành lập công ty cho riêng bạn, thuê nhân viên, mở rộng hoạt động đội tàu của bạn. Trở thành vua của các con đường khi bạn đi khắp nơi trên thế giới

💡Yêu cầu hệ thống tối thiểu

🕹️Yêu cầu hệ thống trò chơi:  Android 7.0 trở lên và bộ nhớ ít nhất là 2GB. Người chơi sử dụng các thiết bị cấu hình thấp hơn có thể thử chơi trò chơi ở cài đặt thấp.

Thành lập công ty riêng của bạn tại những quốc gia hàng đầu thế và trở thành công ty hậu cần lớn mạnh nhất thế giới.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại help@zuuks.com.
Website: http://www.zuuks.com

Truck Simulator 1.1.0 Cập nhật
2021-12-07

Leave a Reply