Trợ lý Google

Trợ lý Google  0.1.187945513 for Android

Google Assistant

Trợ lý Google

Trợ lý Google
Trợ lý Google (2)
Trợ lý Google (3)
Trợ lý Google (6)
Trợ lý Google (5)
Trợ lý Google (4)
Trợ lý Google (7)
Trợ lý Google Trợ lý Google (2) Trợ lý Google (3) Trợ lý Google (6) Trợ lý Google (5) Trợ lý Google (4) Trợ lý Google (7)

Mô tả của Trợ lý

Ứng dụng này cho phép bạn truy cập nhanh vào Trợ lý Google chỉ với một lần nhấn. Bạn cũng có thể truy cập Trợ lý bằng cách nhấn và giữ nút màn hình chính hoặc nói “Hey Google”.

Trợ lý 0.1.187945513 Cập nhật

2018-03-10

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9  +    =  15