Trình quản lý trang Facebook

Trình quản lý trang Facebook 370.0.0.5.108 for Android

Trình quản lý trang Facebook

Mô tả của Trình quản lý trang

Quản lý Trang Facebook, ngay từ điện thoại di động. Với ứng dụng Trình quản lý Trang, bạn  thể cập nhật thông tin và phản hồi người dùng ngay lập tức.

Đăng trên di động: đăng thông tin cập nhật và quản lý Trang mà ko phải sử dụng máy tính.

Tin nhắn: đọc và giải đáp tin nhắn mà người dùng gửi cho Trang của bạn.

Facebook và Instagram: liên kết các tài khoảng để quản lý tin nhắn trên Facebook, bình luận về bài viết và bình luận trên Instagram trong một hộp thư.

Thông báo đẩy: nhận cảnh báo về hoạt động quan trọng và xem hầu hết thông báo về Trang ở một nơi.

Thông tin chi tiết: thống kê số liệu quảng cáo và hoạt động trên Trang để bạn  thể xây dựng doanh nghiệp.

Ngày phát hành:

2022-08-08

Leave a Reply