THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL

THE KING OF FIGHTERS 1.4.1 for Android

THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL

Mô tả của THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL

Một loại ứng dụng trò chơi đánh đấm mới mang lại sự phấn khích cho trận chiến mạnh mẽ của KOF! “THE KING OF FIGHTERS ’98  là một ứng dụng trò chơi đấu võ tái tạo trung thực các nhân vật và kỹ thuật của KOF. 
Trận chiến thẻ bài đổi mới gồm combo phấn khích, nhiều nhân vật và hệ thống đào tạo phong phú, chế độ PvP thót tim. KOF “Trận đấu cuối cùng” đã trở lại trong lòng bàn tay của bạn! 

Câu hỏi: kof98@ourpalm.co.jp
Theo dõi chúng tôi tại: https://twitter.com/kof98umol

THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL 1.4.1 Cập nhật

2022-08-15

Leave a Reply