The Haven Star

The Haven Star  0.1.7 for Android

The Haven Star


The Haven Star

The Haven Star (5)
The Haven Star (4)
The Haven Star (1)
The Haven Star (3)
The Haven Star apk
The Haven Star (5) The Haven Star (4) The Haven Star (1) The Haven Star (3) The Haven Star apk

Mô tả của The Haven Star

Một hành tinh có thể sinh sống được đã được phát hiện. Nguy hiểm luôn rình rập và cơ hội cùng tồn tại. Sống bằng mọi giá. Khám phá, thu thập, xây dựng và săn lùng bằng chính bàn tay của bạn. Bảo vệ bạn khỏi sự xâm nhập của những người độc hại từ các trại khác nhau. Xây dựng pháo đài của bạn, thành lập một liên minh và tạo ra một nền văn hóa? Bắt đầu ngay bây giờ ..

Ngày phát hành:

2021-07-25

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  3  =