The Finder: 追尋者

The Finder: 追尋者  1.13.4.0 for Android

The Finder: 追尋者

Mô tả của The Finder: 追尋者

Có 4 hệ trong “The Finder: The Seeker”. Kiếm thuật (rồng xanh) thế mạnh “tấn công khu vực” để đánh bại quái vật xung quanh, và cung tên (Suzaku) thế mạnh bắn xa “đơn tấn công “để tạo ra những đòn chí mạng cho boss. Khiên chiến (Huyền vũ) có thế mạnh thể lực và sức mạnh phòng thủ cao để bảo vệ đầu ra của đồng đội. Ma pháp (Bạch hổ) thế mạnh sử dụng phép thuật và buff để hỗ trợ đồng đội giành lấy chiến thắng cuối cùng. Chúng sẽ mang lại cho bạn một kinh nghiệm vai trò chuyên nghiệp khác nhau!

The Finder: 追尋者 1.13.4.0 Cập nhật

2021-02-26

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  4  =