TextPlus Free Text & Calls

textPlus apk  7.7.4 for Android

TextPlus Free Text

Mô tả của textPlus

Ứng dụng tạo số điện thoại ảo, gọi và nhắn tin cho bạn bè của bạn bằng số điện thoại thực – không cần dịch vụ điện thoại! Gửi tin SMS đến bất kỳ số nào của Hoa Kỳ hoặc Canada hoặc cuộc gọi trên toàn thế giới.

Ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí với số điện thoại địa phương do bạn chọn.
Gửi và nhận tin nhắn sms / text / MMS / nhóm không giới hạn cho bất cứ ai ở Hoa Kỳ hoặc Canada.
Có hỗ trợ quảng cáo hoặc gọi điện trong nước và quốc tế giá rẻ – bạn chọn cách gọi!

THEO DÕI TEXTPLUS
www.facebook.com/textplus
www.twitter.com/textplus

textPlus 7.7.4 Cập nhật

2021-04-06

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  54  =  56