System app remover (root needed)

System app remover 7.3  for Android

System app remover

Mô tả của System app remover (root needed).

Chú ý: Phần mềm cần có quyền truy cập hệ thống (root), và chúng tôi không hướng dẫn root máy!

Phần mềm không chỉ gỡ bỏ ứng dụng hệ thống mà còn  thể gỡ bỏ các ứng dụng do bạn cài đặt, sao chép ứng dụng sang thẻ nhớ và ngược lại, từ thẻ nhớ sang máy. Quét/ cài đặt/ xóa tệp tin apk trong thẻ nhớ, hỗ trợ cách root máy.

System app remover (root needed) 7.3 Cập nhật

2022-08-09

Leave a Reply