SữaChoco

SữaChoco 1.28.1 for Android

SữaChoco

Mô tả của SữaChoco

Battle Royale Mode phát hành: Chế độ sinh tồn là người cuối cùng trong tất cả người chơi.

5 vs 5 trò chơi bắn súng với nhiều người.
Sử dụng các hero khác nhau với những khả năng khác nhau, bạn có thể chơi nhiều vai trò khác nhau trong chiến trường như ‘Assault’, ‘Deathmatch’, ‘Escort’ và ETC.
Mỗi anh hùng có thể được nâng cấp riêng lẻ, họ cũng có ‘xếp hạng’, ‘vũ khí’ và ‘kỹ năng’ riêng.

SữaChoco 1.28.1 Cập nhật

2022-08-23

Leave a Reply