Solar Smash

Solar Smash apk 1.5.5  for Android

Solar SmashSolar Smash

Solar Smash (6)
Solar Smash (4)
Solar Smash apk
Solar Smash (5)
Solar Smash (3)
Solar Smash (2)
Solar Smash (6) Solar Smash (4) Solar Smash apk Solar Smash (5) Solar Smash (3) Solar Smash (2)

Mô tả của Solar Smash

Solar Smash là một trò chơi mô phỏng phá hủy hành tinh, giúp cho người chơi sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để phá hủy hành tinh. Chúng gồm có tên lửa hạt nhân, tia laser và tiểu hành tinh.
Solar Smash 1.5.5 Cập nhật
2021-08-07

Facebook Comments

Leave a Reply