Socvip Gear apk  1.5 for Android

Socvip Gear

Socvip Gear

Socvip Gear (2)
Socvip Gear apk
Socvip Gear (2) Socvip Gear apk

Mô tả của Socvip Gear

Hướng dẫn cách chơi :
• Kéo và di chuyển các bánh răng vào những vị trí có sẵn trên màn hình
• Xác định vị trí của các bánh răng vào các vị trí đúng để vượt qua màn chơi hiện tại
• không gian trò chơi hiển thị hoàn toàn trên các màn hình thiết bị với tỉ lệ khác nhau.
• Thời gian trò chơi là không giới hạn, người chơi có thể chơi trong mọi thời gian.

Socvip Gear 1.5 Cập nhật

2020-06-29

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  82  =  85