Socvip Gear

Socvip Gear 1.5 for Android

Socvip Gear

Mô tả của Socvip Gear

Hướng dẫn cách chơi :
• Kéo và di chuyển các bánh răng vào những vị trí có sẵn trên màn hình
• Xác định vị trí của các bánh răng vào các vị trí đúng để vượt qua màn chơi hiện tại
• không gian trò chơi hiển thị hoàn toàn trên các màn hình thiết bị với tỉ lệ khác nhau.
• Thời gian trò chơi là không giới hạn, người chơi có thể chơi trong mọi thời gian.

Socvip Gear 1.5 Cập nhật

2020-06-29

Leave a Reply