Snapchat apk  11.28.1.33 for Android

Snapchat

Snapchat

Snapchat (2)
Snapchat (1)
Snapchat (6)
Snapchat (4)
Snapchat (5)
Snapchat (3)
Snapchat (2) Snapchat (1) Snapchat (6) Snapchat (4) Snapchat (5) Snapchat (3)

Mô tả của Snapchat

Snapchat là ứng dụng vừa nhanh vừa thú vị để chia sẻ khoảnh khắc với bạn bè và gia đình.

Snapchat mở thẳng vào camera. Chỉ cần chụp ảnh hoặc quay video, sau đấy thêm chú thích là bạn có thể gửi cho bạn bè và gia đình rồi. Bạn còn  thể trình bày thời trang với Bộ Lọc, Lenses, Bitmoji và đủ các hiệu ứng thú vị nữa.

Snapchat 11.28.1.33 Cập nhật

2021-05-21

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  59  =  62