slither.io

slither.io 1.6.2  for Android

slither.io

Mô tả của slither.io

Nếu đầu của bạn chạm vào người chơi khác, bạn sẽ nổ tung và trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu những người khác chạm phải BẠN, thì HỌ cũng sẽ nổ tung, và bạn có thể ăn thịt họ!

slither.io 1.6.2 Cập nhật
2019-09-12

Leave a Reply