Slap Masters Rubber Hand Slaps

Slap Masters Rubber Hand Slaps   0.5 for Android

Slap Masters Rubber Hand Slaps


Mô tả của Slap Masters : Rubber Hand Slaps

Slap Masters là game tát trong đó bàn tay của bạn mềm như cao su và có độ co giãn. Vì vậy, tay bị kéo căng khi người chơi di chuyển ngày càng nhanh

Vì vậy, hãy tát tất cả kẻ thù để giành chiến thắng

Ngày phát hành:

2021-05-22

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2  +  7  =