Slap Kings apk  1.2.1 for Android

Slap Kings

Mô tả của Slap Kings

Thử thách thư giãn nhất mà bạn từng chơi!

Tát đối thủ của bạn để là người tát giỏi nhất!

Mỗi lượt bạn và đối thủ tát nhau, ai tát mạnh hơn sẽ gặp người thách đấu mới!

Chuẩn bị sẵn sàng, nhắm và tát thật mạnh!

Slap Kings 1.2.1 Cập nhật
2020-04-11
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29  +    =  37