Sky Wars for Blockman Go

Sky Wars apk 1.3.1.4 for Android

Sky Wars


Mô tả của Sky Wars

Sky War là game phổ biến nhất trong Blockman Go.Có 8 người chơi nhảy xuống đến đảo của bạn,tìm kiếm hòm,vật tư trên đảo.Tạo một cầu đi đến trung tâm bằng khối vương,nó sẽ cho bạn tìm được vũ khí và trang bị tốt nhất.Người tồn tại đến cuối cùng sẽ chiến thắng.
Sky Wars 1.3.1.4 Cập nhật
2021-09-10

Leave a Reply