Shoot Strike War Fire

Shoot Strike War Fire apk  1.1.8 for Android

Shoot Strike War Fire

Mô tả của Bắn Strike lửa chiến tranh

Đây là 1 game bắn súng 3D FPS, 1 màn hình trò chơi chiến tranh thật sự. Từ đơn giản đến khó, tiếp tăng độ khó của game, và  thể tự động điều chỉnh độ khó, tính tiêu khiển cao.

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  8  =  11