Shimeji

Shimeji 4.9 for Android

Mô tả của Shimeji

Bạn muốn các nhân vật trong game và anime dễ thương để tùy chỉnh điện thoại của mình? – Tải ứng dụng này!

Shimejis là một nhân vật hoạt hình phát trên màn hình điện thoại của bạn và bạn có thể nâng cấp chúng để có trong các ứng dụng khác. Bạn có thể giữ hình nền hiện tại của mình và thêm các linh vật hoạt hình lên trên.

Ứng dụng này có hai Shimeji miễn phí (Miku, Neko) và bạn có thể nhận được nhiều ký tự MIỄN PHÍ khác từ trang Cửa hàng Shimeji bên trong ứng dụng.

Hình nền động của chúng tôi có nhiều hình động linh vật khác nhau và chúng tôi thường xuyên thêm một thứ gì đó mới, bên cạnh Shimeji mới.
Hãy giúp chúng tôi trở thành ứng dụng số 1 về khả năng tùy biến bằng cách dùng thử và để lại đánh giá chân thành (gửi mail khi có yêu cầu). Cảm ơn!

Kiểm tra phần Tín dụng trong ứng dụng để biết chi tiết về các nghệ sĩ tham gia tạo ra các nhân vật.

Shimeji 4.9 Cập nhật

2021-12-28

Leave a Reply