Shimeji Browser Extension

Shimeji apk 77.0 for Android

SHIMEJI


Mô tả của SHIMEJI

Dạo chơi chơi xung quanh trên các trang web mà bạn truy cập. Chúng sẽ tương tác với các phần tử trên trang.Nhặt nó bằng con trỏ chuột, kéo nó xung quanh và thả nó vào nơi mà bạn muốn. Chúng có thể đi bộ, bò, leo trèo hoặc nhảy khắp nơi. Để tăng phần thú vị, bạn cũng có thể để nó ăn cắp các phần tử trên trang. Nó sẽ tương tác với tất cả các trang web yêu thích của bạn.
SHIMEJI 77.0 Cập nhật
2021-06-01

Leave a Reply