SHAREit Transfer & Share

SHAREit  6.1.28_ww for Android

SHAREit Transfer & Share

Mô tả của SHAREit

SHAREit Nhanh hơn 200 lần so với Bluetooth, tốc độ cao nhất lên đến 20M / s.
Truyền tệp mà không bị giảm chất lượng. ứng dụng chia sẻ tuyệt vời với tốc độ truyền tải nhanh chóng và nguồn cấp dữ liệu online miễn phí bao gồm phim, video, nhạc, hình nền, GIF. SHAREit cũng bổ sung trình phát đa phương tiện mạnh mẽ, giúp bạn có thể thưởng thức video và nhạc của riêng mình.

【LIKE US and STAY CONNECTED】
►Facebook https://facebook.com/bestSHAREit
►Twitter https://twitter.com/bestSHAREit
►VK https://vk.com/bestSHAREit
►Instagram https://instagram.com/bestSHAREit

SHAREit 6.1.28_ww Cập nhật

2021-08-09

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9  +  1  =