Secure Folder

Secure Folder apk 1.1.07.6 for Android

Secure FolderSecure Folder

Secure Folder
Secure Folder (3)
Secure Folder (4)
Secure Folder (2)
Secure Folder (1)
Secure Folder Secure Folder (3) Secure Folder (4) Secure Folder (2) Secure Folder (1)

Mô tả của Secure Folder

Bản cập nhật này có sẵn cho Samsung Mobile với Android 7.0 trở lên.
Thư mục Bảo mật tạo ra một không gian riêng tư, được mã hóa trên điện thoại Samsung Galaxy của bạn. Các ứng dụng và dữ liệu được chuyển đến Thư mục có thêm một lớp bảo mật và quyền riêng tư.
Secure Folder 1.1.07.6 Cập nhật
2018-03-30

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  +  1  =