Say69 – Swipe Color

Say69 - Swipe Color  for Android

Say69 – Swipe Color


Say69 – Swipe Color

tai Say69 apk)
Say69 - Swipe Color (1)
Say69 - Swipe Color (2)
tai Say69 apk) Say69 - Swipe Color (1) Say69 - Swipe Color (2)

Mô tả của Say69 – Swipe Color

Trò chơi thách trí não và sự sáng tạo của bạn.
Say69 – Swipe Color là một trò chơi giải đố nhẹ nhàng
Cách chơi:
– Vuốt trên màn hình thiết bị để chơi.
– Kéo các dải màu giống nhau lại với nhau.

Trò chơi có 18 cấp độ để chơi.
Mỗi cấp độ có những bước di chuyển khác nhau. Di chuyển ít hơn số lượt của mỗi cấp độ để vượt qua.
Dễ chơi – cho mọi lứa tuổi!

Ngày phát hành:

2020-11-11

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2  +  7  =