SAY PEP

SAY PEP apk 1.0 for Android

SAY PEP


Mô tả của SAY PEP

Cách chơi:
– vẽ một điểm đã lên kế hoạch sẵn để trốn thoát khỏi nhà tù nơi tù nhân sẽ đến và vượt qua quản giáo
– Thực hiện kế hoạch vượt ngục của bạn vào đúng thời điểm để tránh quản giáo
– Ở cấp độ khó hơn, bạn phải giúp 2 tù nhân khác trốn thoát trong trò chơi nhà tù này.

Ngày phát hành:

2020-08-19

Leave a Reply