SAY PEP  1.0 for Android

SAY PEP


SAY PEP

SAY PEP apk
SAY PEP (3)
SAY PEP (1)
SAY PEP (2)
SAY PEP apk SAY PEP (3) SAY PEP (1) SAY PEP (2)

Mô tả của SAY PEP

Cách chơi:
– vẽ một điểm đã lên kế hoạch sẵn để trốn thoát khỏi nhà tù nơi tù nhân sẽ đến và vượt qua quản giáo
– Thực hiện kế hoạch vượt ngục của bạn vào đúng thời điểm để tránh quản giáo
– Ở cấp độ khó hơn, bạn phải giúp 2 tù nhân khác trốn thoát trong trò chơi nhà tù này.

Ngày phát hành:

2020-08-19

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38  +    =  41