Save them all drawing puzzle

Save them all apk 1.3.2 for Android

Save them allSave them all

Save them all (3)
Save them all
Save them all (4)
Save them all (2)
Save them all (3) Save them all Save them all (4) Save them all (2)

Mô tả của Save them all

Hãy vẽ tự do và giúp đỡ họ.
Đường bạn vẽ sẽ trở thành 3D.

Từ những cơn mưa,
Từ hòn đá và cả bom tấn công,
Hãy vẽ những nét vẽ tốt và bảo vệ chúng.

Với hơn 150 cấp độ trong tất cả!
Những đường bạn vẽ sẽ cứu lấy thế giới!

Save them all 1.3.2 Cập nhật
2021-08-30

 

Facebook Comments

Leave a Reply