Samsung Members

Samsung Members  2.4.84.6 for Android

Samsung Members


Samsung Members

Samsung Members (2)
Samsung Members (7)
Samsung Members (1)
Samsung Members (6)
Samsung Members (4)
Samsung Members (3)
Samsung Members (5)
Samsung Members (2) Samsung Members (7) Samsung Members (1) Samsung Members (6) Samsung Members (4) Samsung Members (3) Samsung Members (5)

Mô tả của Samsung Members

Hãy khám phá khả năng của bạn cùng với các Thành viên Samsung.
Tại đây, bạn sẽ chỉ khám phá những gì bạn muốn, cùng với cả một thế giới của những thứ khác mà bạn chưa bao giờ biết rằng mình cần – cho đến bây giờ:

■ Nhận các mẹo nội bộ để mở khóa toàn bộ tiềm năng của thiết bị của bạn

■ Dễ dàng xem lại chẩn đoán thiết bị

■ Truy cập các sự kiện và lợi ích độc quyền

■ Đặt câu hỏi trực tiếp cho các chuyên gia và
nhận hỗ trợ khách hàng 1-1

■ Kết nối và chia sẻ với những người khác trong cộng đồng

(Tính khả dụng và các dịch vụ được cung cấp ở trên có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực)

※ Ghi chú:
Ứng dụng này yêu cầu kết nối mạng (Wi-Fi, 3G / LTE, v.v.). Các khoản phí bổ sung có thể áp dụng cho kết nối mạng.

Ngày phát hành:

2021-04-02

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52  +    =  53