Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser 18.0.0.58 for Android

Samsung Internet Browser

Mô tả của Samsung Internet

Phần mở rộng cho trình duyệt web (Cần  Galaxy Store)
Chúng tôi giới thiệu các Phần mở rộng cho trình duyệt dành cho mục đích chung, chả hạn như Mate Translate, các tiện ích này  thể được cài đặt từ Galaxy Store để mang lại nhiều tính năng hơn cho Trình duyệt web mạnh mẽ. Hãy nhấn vào “Phần bổ trợ” trong danh mục để tìm hiểu thêm.* Thanh Tab cho Điện thoại
Bây giờ bạn  thể bật 1 thanh tab bên dưới thanh URL để xem những tab đang mở, như trên trình duyệt web của máy tính để bàn. Điều này  thể được bật trong thực đơn “Giao diện”.

Samsung Internet 18.0.0.58 Cập nhật

2022-08-09

Leave a Reply