Samsung Internet Browser

Samsung Internet apk  14.2.1.69 for Android

Samsung Internet Browser

Samsung Internet

Samsung Internet apk
Samsung Internet (2)
Samsung Internet (3)
Samsung Internet (6)
Samsung Internet (5)
Samsung Internet (4)
Samsung Internet (8)
Samsung Internet (7)
Samsung Internet apk Samsung Internet (2) Samsung Internet (3) Samsung Internet (6) Samsung Internet (5) Samsung Internet (4) Samsung Internet (8) Samsung Internet (7)

Mô tả của Samsung Internet

Phần mở rộng cho trình duyệt web (Cần  Galaxy Store)
Chúng tôi giới thiệu các Phần mở rộng cho trình duyệt dành cho mục đích chung, chả hạn như Mate Translate, các tiện ích này  thể được cài đặt từ Galaxy Store để mang lại nhiều tính năng hơn cho Trình duyệt web mạnh mẽ. Hãy nhấn vào “Phần bổ trợ” trong danh mục để tìm hiểu thêm.* Thanh Tab cho Điện thoại
Bây giờ bạn  thể bật 1 thanh tab bên dưới thanh URL để xem những tab đang mở, như trên trình duyệt web của máy tính để bàn. Điều này  thể được bật trong thực đơn “Giao diện”.

Samsung Internet 14.2.1.69 Cập nhật

2021-07-02

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  69  =  76